Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heb ik met zorg opgesteld omdat ik het belangrijk vind dat je weet wat er met je gegevens gebeurt.
Bezoek je mijn website, mail je mij of neem je op een andere manier contact met me op, dan ontvang ik persoonsgegevens van je. Het zijn er misschien niet veel, maar ik bewaar en verwerk die gegevens van je wel. Daarom kun je in deze privacyverklaring lezen waarom dat gebeurt, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Ontspanning voor Body en Mind verwerkt je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Dat kan zijn doordat: je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, het contactformulier invult, mij belt of e-mailt en als je bij mij een consult of een Luisterkind-afstemming aanvraagt.

Dit betekent dat ik een of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die je mij geeft, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Hulpvraag en behandeldoelen
  • Gespreksaantekeningen

Als je mijn website bezoekt, wordt er ook informatie van je verzameld die niet persoonlijk is, zoals de naam van de browser en het besturingssysteem dat je gebruikt en de serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt.

Ben je jonger dan 16 jaar?
Als je jonger bent dan 16 jaar, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om mijn website, producten en diensten te gebruiken.

Waarom verwerk ik je persoonsgegevens?
Ik verwerk je persoonsgegevens om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen. Ik gebruik ze in het kader van je hulpvraag, de behandeling en dienstverlening, administratieve handelingen, beheer van cliëntenbestand en facturering.

Wat doe ik niet met je gegevens?
Ik geef je gegevens niet door aan anderen.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?
Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot een deel van je gegevens. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen runnen. Denk hierbij aan mijn accountant, de websitehoster en de nieuwsbriefsoftware.

Wat doe ik met mijn nieuwsbrief?
Via mijn website kun jij je inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Bij elke mail of nieuwsbrief die ik verstuur heb je de mogelijkheid je weer af te melden

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel.
Oftewel:
Heb jij je ingeschreven voor mijn nieuwsbrief? Dan bewaar ik je persoonsgegevens zolang jij je niet uitschrijft.
Heb je een Luisterkind-afstemming aangevraagd? Dan bewaar ik je persoonsgegevens en de afstemming een jaar, voor het geval je de afstemming kwijt raakt of een vervolgafstemming wilt aanvragen.
Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan verwijder ik je persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het laatste contact.
Er is een uitzondering: als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?
Ontspanning voor Body en Mind neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.
Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en https://

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten)verwijderen.
De gegevens waarmee je staat ingeschreven in de nieuwsbrief kun je zelf inzien, aanpassen of verwijderen via de link onderaan die nieuwsbrief. Neem contact met me op als je andere gegevens wilt aanpassen.

Heb je vragen over de verwerking van je gegevens?
Neem contact met me op: Hilde van Reeuwijk

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat me dat dan weten dan komen we er vast samen uit.

Wijzigingen Privacyverklaring?
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website geplaatst.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-11-2018.